Your browser does not support JavaScript!
 
 
教務處項目
課程資源網
統計資料

 

 

 

 

 

 

 

班級數統計表

 

 

 

109學年度 ODSnew

108學年度 ODS

         107學年度 ODS                

    106學年度 ODS           

105學年度   

           104學年度           

     103學年度     

  102學年度  

           101學年度           

      100學年度      

99學年度

98學年度

97學年度

96學年度

95學年度

學生人數統計表

近6年學生總數

 

學年

學生數  

109

7,041

108

7,023

107

6,947

106

6,882

105

6,894

104

6,838

103

6,850

102

6,843

101

6,804

 

 

        註:1.以每年10月15日為基準日 

               2.人數不含進修學院學生數

109學年度

11004 odsnew

1100315 ods

11003 ods

11002 ods

11001 ods

10912 ods

10911 ods

1091015 ods

10910  ods

108學年度

       10907  ods        

    10906  ods      

  10905  ods    

10904  ods  

     10903  ods       

   10901  ods     

 10812  ods   

10811  ods  

 1081015  ods    

10810  ods   

107學年度

10806  ods  

         10805  ods            

     10804  ods        

    1080315  ods        

    10803  ods     

   10801  ods    

 10712  ods 

    1071015  ods        

    10710  ods    

106學年度

              10706 ods            

        10705 ods        

        10704 ods        

  1070315 ods       

   10703  ods    

10701  ods 

             10612  ods              

       1061015 ods          

10609ODS    

105學年度

     1060315ODS   

1051015ODS

     104學年度       

          1050315          

      1041015       

 103學年度

                  1031015                 

102學年度

           1021015          

     101學年度     

           10203