Your browser does not support JavaScript!
:::
教務處項目
課程資源網
:::
統計資料

班級數統計表

           105學年度   new

           104學年度           

     103學年度     

  102學年度  

           101學年度           

      100學年度      

99學年度

98學年度

97學年度

96學年度

95學年度

學生人數統計表

近6年學生總數

學年

學生數  

106 

6,882

105

6,894

104

6,838

103

6,850

102

6,843

101

6,804

        註:1.以每年10月15日為基準日 

               2.人數不含進修學院學生數

106學年度

    10701  ods new

             10612  ods              

       1061015 ods          

10609ODS    

105學年度

              10606ODS               

  10605ODS   

  1060315ODS   

10603  

    10601      

 10512   

1051015ODS

10510  

    10509      

     104學年度       

          10505           

          1050315          

    10503     

      10502       

  10501   

   10412    

      10411       

      1041015       

 10410 

10409

 103學年度

                  1031015                 

102學年度

           1021015          

     101學年度     

    10206    

          10205          

    10204    

            10203            

          10201